กำหนดการโครงการ

สิ่งที่คุณจะได้รับ

Investable Business

อบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ในการสร้างธุรกิจพร้อม ผลิตภัณฑ์ที่พร้อมสําหรับ การต่อยอดเงินลงทุน

Functional Prototype

การสนับสนุนด้านเครื่อง มือเครื่องใช้ในการผลิต สินค้าต้นแบบพร้อมทั้งการลงมือปฏิบัติจริง

Product Showcase

เชื่อมโยงตลาดและกลุ่มลูกค้าผ่านการออกแสดงผลงานเพื่อให้สินค้าของคุณได้เป็นที่รู้จัก

Funding Opportunity

เชื่อมโยงแหล่งเงินทุนจาก ทั้งในและต่างประเทศผ่าน เวที Pitching เพื่อโอกาสในการเติบโตอย่างมั่นคง

Timeline

 • 4 กุมภาพันธ์ 2562
  เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ
 • 12 มีนาคม 2562
  กิจกรรม Open House และแถลงข่าว
 • 15 มีนาคม 2562
  ปิดรับสมัคร
 • 20 มีนาคม 2562
  สัมภาษณ์คัดเลือก 50 ราย
 • 22 มีนาคม 2562
  ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ
 • 28 มีนาคม - 24 พฤษภาคม 2562
  เริ่มอบรมภาคทฤษฎีและปฎิบัติ
 • 1 - 2 มิถุนายน 2562
  กิจกรรม Bootcamp นอกสถานที
 • 6 มิถุนายน 2562
  นําเสนอผลงาน (Final Pitching)
 • 28 มิถุนายน 2562
  สรุปผลสําเร็จโครงการและมอบประกาศนียบัตร